Karlovy Vary

Na Rolavě 163/2
360 05 Karlovy Vary-Rybáře

GS - GEODETICKÉ SLUŽBY S.R.O.

geodetické práce pro katastr nemovitostí

• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Tvorba a doplnění PBPP
• Tvorba DKM přepracováním nebo novým mapováním

mapové podklady

• Zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
• Mapové podklady pro projektování stavebních objektů
• Mapové podklady průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování mapových podkladů ve 3D

inženýrská geodézie, geodetické práce ve výstavbě

• Výkon činnosti oprávněného zeměměřičského inženýra
• Vytyčování staveb
• Sledování vodorovných a svislých posunů
• Měření a výpočet kubatur
• Přesná a velmi přesná nivelace
• Stavební zaměření budov (i 3D model)

Zaměření skutečného provedení stavby včetně vyhotovení digitální a grafické dokumentace

• Objektů
• Plynovodů
• Vodovodů a kanalizací
• Kabelů

letecká fotogrammetrie

• Tvorba mračen bodů
• 3D modely prostorových těles pro výpočet kubatur
• Tvorba ortofoto map

3D řízení stavební mechanizace

• Příprava digitálních modelů terénů
• Implementace souborů do požadované mechanizace

kdo jsme

GS – geodetické služby s.r.o. je česká geodetická společnost. Byla založena roku 1992 v Sokolově, jako jedna z prvních společností na území Karlovarského kraje. V současné době sídlí v Karlových Varech. 

Služby v oboru geodézie zajišťuje profesionální tým na území celé České republiky, především v Karlovarském kraji. Od výkonu jednotlivých geodetických prací směřuje dnes společnost ke komplexnímu zajištění prací souvisejících s geodetickými výkony. Tím se stává pro své partnery i garantem správné návaznosti jednotlivých prací, jejich přesnosti a úplnosti.

V roce 2004 byl ve společnosti zaveden a je udržován systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016. Společnost je odborně způsobilá k zajištění kvality podle požadavků Metodického pokynu MD – Systém jakosti v oboru pozemních komunikací.

reference

Podklady pro vklad do digitální technické mapy

stavby s prostorovou skladbou

Inženýrská geodézie

Letecká fotogrammetrie

kontakt

  • KARLOVY VARY

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Na Rolavě 163/2, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
IČO: 46882821 • DIČ: CZ46882821 
Datová schránka: 95j87pp 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2599

E-mail: kvary@geodeticke-sluzby.cz

wdt_ID Jméno Tel. E-mail
9 Ing. Jaromír Pinter - jednatel 602 423 686 jaromir.pinter@geodeticke-sluzby.cz
10 Ing. Josef Kára - jednatel 602 261 582 josef.kara@geodeticke-sluzby.cz
17 Ing. Julie Kárová 602 476 646 julie.karova@geodeticke-sluzby.cz
18 Ing. Martina Pinterová 602 856 228 martina.pinterova@geodeticke-sluzby.cz