Karlovy Vary

Na Rolavě 163/2
360 05 Karlovy Vary-Rybáře

Sokolov

Svatopluka Čecha 1001
356 01 Sokolov

Cheb

Písečná 2520/2A
350 02 Cheb

GS - GEODETICKÉ SLUŽBY S.R.O.

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE - KATASTR NEMOVITOSTÍ - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - POZEMKOVÉ ÚPRAVY - PORADENSTVÍ V OBORU

geodetické práce pro katastr nemovitostí

• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Tvorba a doplnění PBPP
• Tvorba DKM přepracováním nebo novým mapováním

mapové podklady

• Zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
• Mapové podklady pro projektování stavebních objektů
• Mapové podklady průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování mapových podkladů ve 3D

inženýrská geodézie, geodetické práce ve výstavbě

• Výkon činnosti oprávněného zeměměřičského inženýra
• Vytyčování staveb
• Sledování vodorovných a svislých posunů
• Měření a výpočet kubatur
• Přesná a velmi přesná nivelace
• Stavební zaměření budov (i 3D model)

Zaměření skutečného provedení stavby včetně vyhotovení digitální a grafické dokumentace

• Objektů
• Plynovodů
• Vodovodů a kanalizací
• Kabelů

letecká fotogrammetrie

• Tvorba mračen bodů
• 3D modely prostorových těles pro výpočet kubatur
• Tvorba ortofoto map

3D řízení stavební mechanizace

• Příprava digitálních modelů terénů
• Implementace souborů do požadované mechanizace

kdo jsme

GS – geodetické služby s.r.o. je česká geodetická společnost. Byla založena roku 1992 v Sokolově, jako jedna z prvních společností na území Karlovarského kraje. V současné době sídlí v Karlových Varech. 

Služby v oboru geodézie zajišťuje profesionální tým na území celé České republiky, především v Karlovarském kraji. Od výkonu jednotlivých geodetických prací směřuje dnes společnost ke komplexnímu zajištění prací souvisejících s geodetickými výkony. Tím se stává pro své partnery i garantem správné návaznosti jednotlivých prací, jejich přesnosti a úplnosti.

V roce 2004 byl ve společnosti zaveden a je udržován systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016. Společnost je odborně způsobilá k zajištění kvality podle požadavků Metodického pokynu MD – Systém jakosti v oboru pozemních komunikací.

AKTUALITY

reference

Katastrální a technická mapa města Karlovy Vary

první komplexní mapové dílo městského celku (KV 9-5/31)

stavby s prostorovou skladbou

Budova National-Nederlanden Building („Tančící dům“); Průmyslová zóna Cheb-výrobní areály firem JSP Plant, Playmobil, Schneeberger; Nákupní centra Varyáda Karlovy Vary, Tesco Karlovy Vary, Tesco Cheb a další

Inženýrská geodézie

Silnice I/6 - severní obchvat Chebu, Silnice I/6 křižovatka Y, Silnice I/6 Kamenný Dvůr-Tisová, Silnice I/6 Tisová-Sokolov, Silnice I/6 Nové Sedlo-Sokolov, Silnice I/6 Jenišov-Nové Sedlo, Silnice I/6 průtah Karlovy Vary, Silnice I/21 obchvat Velká Hleďsebe, Silnice I/13 obchvat Ostrov nad Ohří. Dálniční přivaděč D5 Zbůch-Nýřany. Obchvaty měst Aš, Boží Dar, Vojtanov, Cyklostezka Poohří

Letecká fotogrammetrie

Ortofoto mapy a výpočty kubatur staveb:
I/21 obchvat Drmoul - Trstěnice
II/230 obchvat Mariánské Lázně
D6 obchvat Lubenec

kontakt

  • KARLOVY VARY
  • SOKOLOV
  • CHEB

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Na Rolavě 163/2, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
IČO: 46882821 • DIČ: CZ46882821 
Datová schránka: 95j87pp 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2599

Mob.: 724 550 364 (Ing. Ondřej Pinter) • Tel./fax: 353 541 104 • E-mail: kvary@geodeticke-sluzby.cz

wdt_ID Jméno Tel. E-mail
9 Ing. Jaromír Pinter - jednatel 602 423 686 jaromir.pinter@geodeticke-sluzby.cz
10 Ing. Josef Kára - jednatel 602 261 582 josef.kara@geodeticke-sluzby.cz
11 Ing. Ondřej Pinter 724 550 364 ondrej.pinter@geodeticke-sluzby.cz
13 Ing. Tomáš Procházka 725 102 952 tomas.prochazka@geodeticke-sluzby.cz
16 Ing. Rastislav Červeňák 735 191 153 rastislav.cervenak@geodeticke-sluzby.cz

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
Mob.: 724 550 364 (Ing. Ondřej Pinter) • Tel./fax: 352 624 023 • E-mail: sokolov@geodeticke-sluzby.cz


wdt_ID Jméno Tel. E-mail
2 Ing. Kateřina Rambousková 606 534 126 katerina.rambouskova@geodeticke-sluzby.cz
12 Marta Valentová 605 161 325 marta.valentova@geodeticke-sluzby.cz

Písečná 2520/2A, 350 02 Cheb
Mob.: 724 550 364 (Ing. Ondřej Pinter) • Tel./fax: 354 436 201 • E-mail: cheb@geodeticke-sluzby.cz


wdt_ID Jméno Tel. E-mail
6 Ing. Julie Kárová 602 476 646 julie.karova@geodeticke-sluzby.cz
7 Ing. Martina Pinterová 602 856 228 martina.pinterova@geodeticke-sluzby.cz